جزوه ساختمان داده برای دوره کارشناسی

ds

مجموعه مقادیر و عملیات روی آنها تشکیل یک ساختار ریاضی را می دهند. نوع داده انتزاعی به مدل ریاضی که یک نوع داده را تعریف می کند اشاره دارد. مدل منطقی یا ریاضی سازماندهی داده ها به یک صورت خاص را ساختمان داده می نامند. ساختمان داده مشخصات عناصر، ارتباط بین آنها و عملیاتی است که روی آنها انجام می شود را تعیین می کند.

انواع ساختمان داده

۱٫ ساختمان داده خطی : یک ساختمان داده را خطی می گویند هرگاه عناصر آن تشکیل یک دنباله را دهند، به بیان دیگر یک لیست خطی باشند.
برای نمایش لیست خطی دو روش اساسی وجود دارد:
• رابطه خطی بین عناصربه وسیله خانه های متوالی حافظه نمایش داده می شود(آرایه).
• رابطه خطی بین عناصر به وسیله اشاره گرها نمایش داده می شود(لیست پیوندی).
۲٫ ساختمان داده غیر خطی مانند درخت ها و گراف ها

عملیات روی ساختمان داده

داده هایی که در ساختمان داده ها ظاهر می شوند به وسیله عملیات مشخصی پردازش می شوند. در واقع ساختمان داده خاصی که برنامه نویس برای یک مسئله انتخاب می کند بستگی زیادی به میزان عملیات خاصی دارد که در آن مسئله انجام می شود. برخی از این عملیات که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

۱٫ پیمایش : دقیقا یک بار دسترسی به کلیه داده های ساختمان داده
۲٫ جستجو : یافتن یک داده یا مجموعه ای از داده ها با شرایط خاصی درون ساختمان داده
۳٫ اضافه : افزودن یک داده جدید به ساختمان داده.
۴٫ حذف : حذف یک داده از ساختمان داده.
۵٫ مرتب سازی : قرار دادن داده ها در کنار هم با یک نظم معین.
۶٫ ادغام : ترکیب داده های دو ساختمان داده مرتب و بدست آوردن یک ساختمان داده مرتب دیگر
۷٫ اتصال : پیوند دو ساختمان داده به یکدیگر
۸٫ کپی : تهیه یک نسخه از ساختمان داده

دانلود جزوه ساختمان داده

۲ دیدگاه

  • با سلام حظور استاد عزیز
    از جناب عالی در خصوص ارایه دروس ساختمان داده وشی گرا کمال تشکر را دارم در خصوص این سایت بسیار عالی و بسیار مفید است از خداوند توفیق در تمام امور زندگی را خواهانم با تشکر شاگرد شما جواد شکری

  • خیلی ممنونم استاد

چه دیدگاهی برای ارسال دارید...!