ارسال فرم "بهمن, ۱۳۹۳"

جزوه معماری امنیت اطلاعات

جزوه معماری امنیت اطلاعات

 

مطالب موجود در این جزوه چکیده ای از کتاب راهنمای امنیت فناوری اطلاعات می باشد که سعی شده است سرفصل درس معماری امنیت اطلاعات را پوشش دهد. جزوه فوق در طول ترم توسط دانشجویان رشته امنیت اطلاعات دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی ارومیه گردآوری شده است.با تشکر و  آرزوی موفقیت برای تمامی این عزیزان

 

ادامه مطلب